Meester in IT
Met elkaar sturen op optimale IT-beleving bij je medewerkers

Waarom IT Happiness?

Veel organisaties richten hun IT processen en achterliggende KPI’s op basis van standaard ITIL processen. We rapporteren hiermee of “de lampjes” groen zijn. Maar dit zegt totaal niets over de beleving en adaptatie van IT binnen uw organisatie.

De vliegtuigmotor uptime cijfers nemen vliegangst gevoel niet weg

De beste vergelijking die we hierover kunnen maken is het vliegen met een vliegtuig. IT praat graag over wat er plaatsvindt aan de onderkant van de vleugels. De uptime van de motoren en het landingsgestel. Echter de beleving vindt plaats op een hele andere plek. Namelijk in de cabine bij de passagiers. Slechte ventilatie, slecht eten, een krappe stoel of een huilende baby, zorgt voor een slechte beleving van de vlucht. Ook al hebben alle technische zaken van het vliegtuig optimaal gepresteerd. Dit is de noodzaak om de beleving van IT in kaart te brengen. Het is de enige graadmeter dat iets zegt of IT op een goede manier is ingericht en functioneert richting je medewerkers.

Van SLA naar XLA

Actacom gebruikt een zogenaamde Xperience Level Agreement (XLA). Deze stuurt niet op traditionele ITIL KPI’s. Maar op drie belangrijke onderdelen; Beleving van IT bij de eindgebruikers, het reduceren van verloren productiviteit en uren, veroorzaakt door IT en dit alles bewaakt binnen een vooraf vastgestelde TCO. Daarbij maken we gebruik van zogenaamde XLA thema’s die de strategische behoeftes van de organisatie laten aansluiten op de uitvoering van IT