De rol van ICT bij gedifferentieerd leren

By Wesley Prozee
In mei 26, 2020
On blog
46 Views

Leraren staan voor de uitdaging om met het gebruik van ICT individuele leerbehoeftes in kaart te brengen. Maar nog belangrijker is de stap erna: het voorzien van aanpassingen op maat op het gebied van didactiek, pedagogiek, het curriculum en de leeromgeving. Een lastige maar belangrijke opgave, want je wilt als school wel recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Het beginpunt van gedifferentieerd leren is het maken van een persoonlijk profiel waarin het leertempo, het niveau, sterke en zwakke punten van de leerling worden vastgelegd. Geavanceerde programma’s maken op basis van de prestaties van de leerling, realtime aanpassingen in het leerproces. De rol van ICT is hierin cruciaal. Praktisch gezien kun je hierbij denken aan het verzamelen van data, de interactie met de leerstof en het geven van feedback. Door goed gebruik te maken van deze vorm van lesgeven, bied je een uniek, op individuele leerlingen toegespitst, leerproces aan.

Het leren, onderwijzen én de organisatie van de school moet op één lijn liggen. Vanuit die visie is een verandering van enerzijds de manier van leren voor de leerling en anderzijds het lesgeven van de leraar nodig. Scholen die op deze manier grote leeropbrengsten bij hun leerlingen kunnen realiseren, weten hun onderwijs consistent vorm te geven.

3 misverstanden over gedifferentieerd leren

De kernfunctie van gedifferentieerd leren is dat onderwijs wordt vormgegeven op basis van de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerling, waarbij meer variëteit in leerroutes en werkvormen wordt aangeboden. Dit alles ondersteund door ICT. Toch blijken er nog misverstanden te bestaan over deze vorm van lesgeven, namelijk:

  1. Gedifferentieerd leren is hetzelfde als individueel leren – Er wordt inderdaad gebruikgemaakt van individueel werken aan oefeningen en opdrachten, maar bij gedifferentieerd lesgeven zijn er ook regelmatig instructiemomenten en groepsgesprekken, en wordt het samenwerken met medeleerlingen juist gestimuleerd.
  2. Bij gedifferentieerd leren is de leerling vooral onderzoekend aan het leren – Bij het inzetten van gedifferentieerd leren komt vaker het onderzoekende karakter naar boven. Maar wanneer kennisoverdracht vanuit de leraar efficiënter is, wordt daarvoor gekozen.
  3. Gedifferentieerd onderwijs is niet bewezen efficiënt – De efficiëntie van een onderwijssysteem kun je niet wetenschappelijk bewijzen vanwege zijn complexiteit. Wel kun je onderzoek doen naar het gebruik van het specifieke model voor een specifiek doel. Zo blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht, dat wanneer er een nadruk ligt op coaching van leerlingen door leraren, dit leidt tot hogere leeropbrengsten.

De rol van ICT blijkt cruciaal voor het aanbieden van gedifferentieerd leren, maar de meeste leraren voelen zich vaak nog onzeker bij het inzetten van ICT. Wil je weten op welke vier gebieden de leraar ICT-bekwaam zou moeten zijn? Lees dan eens onze whitepaper. We geven daarin handvatten die nodig zijn om ICT in het onderwijs op een goede manier te kunnen gebruiken.

Actacom Nederland B.V.

Actacom is dé ICT-specialist voor
het onderwijs en bibliotheken.

Maarssenbroeksedijk 51
3542 DM Utrecht

T 030 - 248 97 77
E info@actacom.nl

Aanmelden voor Acta-Info

Meld u aan voor onze Acta-Info met praktische informatie en tips.
Acta-infoServicedesk

Onze servicedesk is op werkdagen standaard telefonisch bereikbaar van 07.30 tot 18.00 uur.

T 030 - 248 97 50
> topdesk.actacom.nl

Meekijken

> Support via online meekijken

Standaard meer mogelijk