Het prettige in de samenwerking is, dat er maatwerk geleverd kan worden door Actacom en dat er goed naar de wensen van de klant geluisterd wordt -Het Meesterwerk Almere – Sander Hawinkels

logoMW

Medio augustus 2014 zijn wij van start gegaan in een pilot met 64 Chromebooks in de groepen 6 van Het Meesterwerk in Almere.

Daar waar alle pilottrajecten met vallen en opstaan gaan, was dat hier niet anders. De bestaande infrastructuur was krap aan berekend op een dergelijke hoeveelheid Chromebooks. Dit werd al snel ondervangen door de implementatie van een high density netwerk (Aerohive) met nieuwe accesspoints, wat een stabielere verbinding ten gevolge had.

WP_20140925_003

Het inrichten van de admin-omgeving was een tweede uitdaging die ons te wachten stond. Wat wij als zeer prettig hebben ervaren is dat de mogelijkheid dit op een autonome manier uit te mogen voeren met ondersteuning vanuit de 2e lijn SD van Actacom werd geboden. Er was een basisinrichting op het gebied van domeininstellingen, maar per locatie, groep of gebruiker kregen wij volledige toegang. Dit maakte dat wij het systeem door en door konden leren kennen en volop konden experimenteren.

Al snel werd duidelijk dat de pilot een succes was in de klassen. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid en goed toe te passen in ons onderwijs. Wij hebben er voor gekozen om in eerste instantie het beleid op het gebied van ICT te ontwikkelen en pas daarna een definitieve keuze te maken welk middel hierbij ter ondersteuning aangeboden kan worden.

WP_20140925_006

Een Chromebook kenmerkt zich door een stuk beheer gemak, veiligheid en eenvoudigheid. Dit waren drie doorslaggevende factoren hiermee te gaan werken.

Wij hebben ons team in het begin zeer summier voorzien van informatie over de mogelijkheden van een Chromebook. Juist om te controleren of onze aanname correct was. Dit was natuurlijk een risico, maar een wel overdacht risico. Het bleek dat de docenten niet meer dan een basisinstructie nodig hadden om aan de slag te kunnen met een Chromebook.

 

All snel werden er documenten, presentaties e.d. gemaakt en gedeeld met elkaar. Natuurlijk gaat dit bij iedereen op eigen tempo. Ondertussen werd deze input en de ontwikkeling van de pilot op frequente tijden doorgesproken met Actacom. De ondersteuning en klankbordfunctie die tijdens de pilot geboden worden, worden als erg prettig ervaren. Gaat het zonder vallen en opstaan? Nee, maar er wordt wel altijd gezamenlijk naar een oplossing gezocht en deze zijn tot nu toe ook gevonden.

WP_20140925_009

Het prettige hierin is, dat er maatwerk geleverd kan worden door Actacom en dat er goed naar de wensen van de klant geluisterd wordt. Is alles mogelijk wat de klant wenst / eist? Vrijwel alles is hierin mogelijk en de expertise binnen het bedrijf als het gaat om het technisch verwezenlijken van wensen / eisen wordt vrijwel altijd gerealiseerd.

 

Als ik andere scholen advies zou moeten geven over het implementeren van ICT middelen op hun school, zou ik ze allereerst willen adviseren goed kritisch te kijken naar het doel dat je als school hiermee stelt. Wij zetten Chromebooks in ter ondersteuning en verrijking van een traditioneel concept. Door de inzet van Chromebooks kunnen wij onderwijs op maat binnen vooraf gestelde kaders bieden. Of dit op iedere school past durf ik niet te zeggen. Ik ben van mening dat de visie op ICT hierbij bepalend en leidend moet zijn. Actacom kan hierbij ondersteunen, omdat zij medewerkers in dienst hebben die zelf uit het onderwijsveld komen.

Wij van Het Meesterwerk zijn ook graag bereid onze ervaring nader toe te lichten en te laten zien op welke wijze de Chromebooks geïntegreerd zijn binnen onze huidige vorm van onderwijs.

Actacom Nederland B.V.

Actacom is dé ICT-specialist voor
het onderwijs en bibliotheken.

Maarssenbroeksedijk 51
3542 DM Utrecht

T 030 - 248 97 77
E info@actacom.nl

Aanmelden voor Acta-Info

Meld u aan voor onze Acta-Info met praktische informatie en tips.
Acta-infoServicedesk

Onze servicedesk is op werkdagen standaard telefonisch bereikbaar van 07.30 tot 18.00 uur.

T 030 - 248 97 50
> topdesk.actacom.nl

Meekijken

> Support via online meekijken

Standaard meer mogelijk