Privacy

Hieronder vermelden wij ons bedrijfsbeleid op het gebied van privacybescherming en de voor Actacom Nederland B.V., hierna te noemen Actacom, van toepassing zijnde disclaimer.

Privacy statement
Net als op vele andere websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Actacom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u om ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling uitsluitend voor gebruik door Actacom
Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Actacom en daaraan gerelateerde bedrijven en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulieren
Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via dit formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het verzonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Actacom worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Klikgedrag en bezoekersanalyse
Actacom gebruikt websitestatistiekenprogramma’s om onder meer de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Actacom Nederland B.V.

Actacom is dé ICT-specialist voor
het onderwijs en bibliotheken.

Maarssenbroeksedijk 51A
3542 DM Utrecht

T 030 - 248 97 77
E info@actacom.nl

Aanmelden voor Acta-Info

Meld u aan voor onze Acta-Info met praktische informatie en tips.
Acta-infoServicedesk

Onze servicedesk is op werkdagen standaard telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

T 030 - 248 97 50
> topdesk.actacom.nl

Meekijken

> Support via online meekijken

Standaard meer mogelijk